Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název: Státní oblastní archiv v Plzni
 2. Důvod a způsob založení:
  Státní oblastní archiv v Plzni je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby přímo řízeným Ministerstvem vnitra, které plní funkci jeho zřizovatele. Státní oblastní archiv v Plzni je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Organizační struktura
 4. Odkazy na kontaktní spojení: podatelna · SOA v Plzni · SOkA Domažlice · SOkA Cheb · SOkA Karlovy Vary · SOkA Klatovy · SOkA Plzeň-sever · SOkA Plzeň-jih · SOkA Rokycany · SOkA Sokolov · SOkA Tachov
 5. Platby od veřejnosti: na účet 19-4245881/0710 nebo je lze složit v hotovosti na pracovišti v ulici Kardinála Berana 20 v Plzni.
 6. IČ: 70979090
 7. DIČ: nejsme plátci daně z přidané hodnoty
 8. Dokumenty: výroční zprávy dle zákona 499/2004 Sb. · ročenky · rozpočet · kontrolní činnost
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání: na adresách odkázaných v bodu 4. nebo datovou schránkou nebo e-mailem přes elektronickou adresu podatelny podatelna@soaplzen.cz
 11. Předpisy: Státní oblastní archiv v Plzni nevydává právní předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací; rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nejsou
 13. Licenční smlouvy: ———
 14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů