Josef Boris Vuchterle (1891‒1923), legionář

Josef Boris Vuchterle (1891‒1923)

Josef Boris Vuchterle byl československý legionář, jeden z velitelů legií v Rusku.

Josef Wuchterle se narodil 25. května 1891 ve Vránově, dnes část obce Staňkov v okrese Domažlice. V matrice je uvedeno příjmení Wuchterl, počeštěnou podobu příjmení Vuchterle začal užívat v roce 1920. Navštěvoval měšťanskou školu ve Kdyni, Rolnickou školu a Obchodní akademii v Plzni.

Po studiích pracoval nejprve v Praze, ale v lednu roku 1914 se rozhodl odjet na zkušenou do Ruska. Pracoval v Kyjevě jako účetní u firmy Vielwert a Dědina. Tady ho zastihly události počátku 1. světové války. Objevila se výzva místních českých starousedlíků, aby všichni krajané vstupovali do ruské armády – do „českého batalionu“. Protože jednou z podmínek přijetí bylo přestoupení k pravoslavné církvi, mladý muž tak učinil a přijal druhé křestní jméno Boris a jméno po otci Petrovič. Do formující se družiny vstoupil jako jeden z prvních 22. 8. 1914. Zařadil se do výcviku jako řadový vojín. V bojích se osvědčil, prošel bitvami v Haliči a na východním Slovensku. Za své zásluhy se dočkal povýšení. Bitvy u Zborova se účastnil jako podporučík. Dne 2. 7. 1917 byl těžce raněn, kulka mu poranila páteř, ale naštěstí nepoškodila míchu. Po delší léčbě, léčil se mimo jiné v Japonsku, se vrátil do řad armády, i když byl prakticky invalidní. Na přelomu let 1917 a 1918 se v hodnosti majora podílel na velení legiím.

Kromě velitelských a diplomatických schopností byl také velmi dobře jazykově vybavený – hovořil šesti jazyky. Dne 19. září 1918 byl J. B. Vuchterle pověřen velením spojeneckým vojskům ve Vladivostoku a v následujícím období řídil přepravu legionářů přes Rusko a Kanadu do Evropy. Po úspěšném návratu do vlasti v srpnu 1920 se zapojil do práce v Kanceláři československých legií při ministerstvu národní obrany. Zhoršující se zdravotní stav mu bohužel nedovolil zapojit se do plánované práce v diplomatických službách. V roce 1923 byl povýšen do hodnosti plukovníka, ale dne 21. 12. 1923 zemřel v Praze na následky válečných zranění. Jeho vojenské zásluhy byly oceněny ještě za jeho života 16 významnými řády a vyznamenáními.

Písemnou pozůstalost Josefa Borise Vuchterleho získal Státní oblastní archiv v Plzni od jeho příbuzných v roce 2000. Kromě osobních dokladů a korespondence obsahuje osobní fond dekrety k uděleným vyznamenáním a především bohatou fotodokumentaci pobytu ve Vladivostoku.

Autor: Ludmila Novotná

Obrázky:

01 Úmrtní oznámení

02 Portrét Josefa Borise Vuchterleho

PřílohaVelikost
pp-vuchterle_kar01_umrtni oznameni.jpg405.67 KB
pp-vuchterle_kar02_portrét.jpg197.33 KB