SOkA Tachov

Fondy a sbírky SOkA Tachov, které byly odborně zpracovány, mají k dispozici tzv. archivní pomůcku, díky níž lze získat větší přehled o dochovaných archiváliích v jednotlivých fondech a sbírkách.

Seznam archivních pomůcek Státního okresního archivu Tachov najdete na adrese www.inventare.cz/soap-tc.