Kroniky okresu Tachov (A-O)

V tomto seznamu jsou zapsány veškeré kroniky uložené ve Státním okresním archivu Tachov. Jedná se o kroniky obecní, farní a školní (MŠ – mateřských škol) z obcí územně náležejících do dnešního okresu Tachov. U kronik získaných po roce 1994 je v seznamu uvedeno i datum, od kterého jsou uloženy v našem archivu. Seznam je průběžně doplňován a na základě inventarizace archivního materiálu i zpřesňován.

Na této stránce naleznete kroniky z obcí, jejichž český název začíná písmenem A až O.
Pokračování seznamu naleznete na stránce Kroniky okresu Tachov P-Ž...

obec kronika časový rozsah jazyk v archivu od
 
Benešovice (Beneschau) obecní kronika 1978-1980 (1981) čeština 15.2.2000
školní kronika 1946-1977 čeština 25.10.2001
obecní kronika [1939]-[1945] němčina 1.11.2000

Bernartice (Pernartitz) obecní kronika 1920-[1939] němčina  
školní kronika 1888-1934 němčina  
školní kronika 1934-1945 němčina  
školní kronika 1946-1965 čeština 13.12.2001
obecní kronika 1950-1979 (1984) čeština 9.6.2000

Bezděkov (T) (Wesigau) obecní kronika 1929-1936 němčina 27.5.2009

Bezdružice (Weseritz) farní kronika 1836-1950 němčina, čeština 28.4.2008
Memorabilien=Buch bei der Expositur Weseritz anfangend vom 1. Jänner 1836
farní kronika 1957-1959 čeština 28.4.2008
Trochu z dějin farností Bezdružice, Úterý, Hradiště, Čeliv a Konstantinovy Lázně
obecní kronika 1930-1936 němčina 11.10.2007
obecní kronika 1945-1946 čeština 29.8.2012
obecní kronika 1957-1988 čeština 11.10.2007
obecní kronika 1990-2010 čeština 2.11.2021
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1970 čeština 2.11.2021
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1973-1981 čeština 11.10.2007
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1981-1994 čeština 11.10.2007
školní kronika (1908) 1925-1944 němčina 18.9.2000
školní kronika 1927-1938 čeština 19.11.2001
školní kronika 1945-1968 čeština 19.11.2001
školní kronika 1968-1989 čeština 19.11.2001
školní kronika 1989-2010 čeština 5.1.2024
kronika MŠ 1983-2004 čeština 5.1.2024
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1978-2005 čeština 5.1.2024

Bezemín (Wesamin) obecní kronika 1920-1939 němčina  

Bohuslav (Wusleben) farní kronika 1620-1937 latina, němčina 2.11.1999
obecní kronika 1935-1939 němčina  

Boněnov (Punnau) farní kronika 1838-1941 latina, němčina  
školní kronika 1919-1945 němčina  
obecní kronika 1928-1931 němčina  

Bonětice (Groß - Wonetitz) obecní kronika 1927 němčina  

Bor (Haid) obecní kronika 1964-1994 čeština 26.6.2003
farní kronika 1746-1945 latina, němčina 3.12.1999
farní kronika 1739 němčina 3.12.1999
farní kronika 1892-1904 němčina 3.12.1999
farní kronika 1668-1818 latina, němčina 3.12.1999
školní kronika 1945-1961 čeština 10.12.1996
školní kronika 1945-1953 čeština 10.12.1996
školní kronika 1961-1986 čeština 30.6.2022
školní kronika 1986-2011 čeština 30.6.2022
příloha ke školní kronice - fotoalbum 1961 čeština 30.6.2022
příloha ke školní kronice - fotoalbum 1961-2019 čeština 30.6.2022
školní kronika 1870-1900 němčina 10.12.1996
školní kronika 1898-1923 němčina 10.12.1996

Borovany (Turban) obecní kronika 1947-1951 čeština  
školní kronika 1919-1945 němčina  
školní kronika 1886-1919 němčina  
obecní kronika 1924-1938 němčina  

Branka = Jalový dvůr (Galtenhof) obecní kronika 1958-1963 čeština 19.11.2002
školní kronika 1945-1973 čeština 14.12.2001
školní kronika 1919-1945 němčina  
školní kronika 1890-1919 němčina  

Brod nad Tichou (Bruck) farní kronika 1848-1922 němčina  
pamětní zápisky na 5 stranách z let 1634-1915, uvnitř Catalogus confirmatorum z let 1848-1922
obecní kronika 1955-1994 čeština 21.10.2005

Brod u Stříbra (Brod) školní kronika 1946-1961 čeština 28.11.2005

Broumov (Promenhof) školní kronika [1874]-1918 němčina 14.11.2000

Břetislav (Setzlaw) obecní kronika (1946) 1960-1981 čeština 30.11.2000

Březí (Pirkau)
 
školní kronika 1919-1939 němčina 3.12.2001
kronika expozitury Obecné školy ve Vítkově   

Cebiv (Zebau) obecní kronika 1927-1936 němčina 27.2.2003
Gedenkbuch der Gemeinde Zebau
obecní kronika 1974-1988 čeština 4.11.2016
obecní kronika (1989) 1990-2006 čeština 4.11.2016
školní kronika 1925-1938 čeština  
kronika MŠ 1980-2001 češina 4.11.2016

Ctiboř (Stiebenreith)     obecní kronika 1926-1938 němčina 20.8.2009
kronika MŠ 1950-1971 čeština 2.9.2009
kronika MŠ 1971-1998 čeština 2.9.2009
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1975-1983 čeština 2.9.2009
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1984-1998 čeština 2.9.2009

Částkov (Schossenreith) obecní kronika 1951-1982 čeština 28.3.2002
kronika MŠ 1979-1999 čeština 16.5.2007

Čeliv (Tscheliw) školní kronika 1918-1932 němčina  
farní kronika 1920-1934 němčina  
školní kronika 1946-1964 čeština 21.6.2001
obecní kronika 1929-1937 němčina  

Černošín (Tschernoschin) školní kronika [1890]-1919 němčina  
školní kronika 1925-1949 čeština  
školní kronika 1948-1974 čeština 24.7.2001
školní kronika 1974-2004 čeština 11.11.2016
příloha ke kronice školy - fotoalbum 1957-1974 čeština 24.7.2001
příloha ke kronice školy - fotoalbum 1973-1980 čeština 11.11.2016
obecní kronika 1949-1979 čeština 26.10.2009
obecní kronika 1980-1992 čeština 26.10.2009
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1973-1974 čeština 26.10.2009
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1976-1984 čeština 26.10.2009
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1993-2000 čeština 26.10.2009
příloha ke kronice obce - fotoalbum 2001-2005 čeština 26.10.2009
farní kronika 1611-1828 latina, němčina 21.8.1998
farní kronika 1836-1934 němčina 11.7.2014
obecní kronika 1804-1904 němčina 8.1.2014
obecní kronika 1930-1937 němčina  

Damnov (Damnau) kronika MŠ 1977-1989 čeština 26.6.2003
školní kronika 1870-1945 němčina  
školní kronika 1945-1974 čeština 10.12.1996
farní kronika 1793-1946 latina, němčina 6.12.2002
Memorabilia Parochiae Damnoviensis

Darmyšl (Darmschlag) obecní kronika 1923-1944 němčina  

Dehetná (Dehenten) obecní kronika [1925]-1931 němčina  

Diana (Dianaberg) kronika MŠ 1945-1961 čeština 18.12.2001
školní kronika 1954-1966 čeština 18.12.2001

Dlouhé Hradiště (Langen-Radisch) obecní kronika 1932-1936 němčina  

Dlouhý Újezd (Langendörflas) školní kronika 1945-1971 čeština 14.12.2001
školní kronika 1909-1938 němčina  
školní kronika 1872-1909 němčina  
kronika MŠ 1978-1990 čeština 11.12.2000
školní kronika 1971-1983 čeština 14.12.2001
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1983-1986 čeština 11.12.2000

Dolní Jadruž (Unter - Godrisch) školní kronika 1885-1920 němčina  

Dolní Kramolín (Unter - Gramling)
 
obecní kronika 1937-1938 němčina  
kronika osady obce Holubín   

Dolní Polžice (Polschitz) obecní kronika 1919-1937 němčina  

Doly (Tholl) obecní kronika 1928-1937 němčina 10.5.2006
Gedenkbuch der Gemeinde Tholl

Domaslav (Böhmisch - Domaschlag) obecní kronika 1928-1938 němčina  
školní kronika 1945-1962 čeština 21.9.2001
farní kronika 1753-1946 (1968) latina, němčina 25.2.2014

Dubec (Tutz) farní kronika 1871-1938 němčina 22.2.2019

Erpužice (Welperschitz) školní kronika 1891-1934 němčina 6.10.2005
školní kronika 1945-1982 čeština 6.10.2005
farní kronika 1793-1835 latina, němčina 10.3.2000
farní kronika 1836-1946 němčina 10.3.2000
obecní kronika 1973-1982 čeština  
obecní kronika 1988-2007 čeština 29.9.2020
kronika MŠ 1966-1995 čeština 21.11.2022
kronika MŠ 1995-2004 čeština 21.11.2022

Halže (Hals) obecní kronika 1931-1934 němčina  
obecní kronika 1935-1938 němčina  
obecní kronika 1945-1971 čeština 19.11.2002
školní kronika 1928-1945 němčina  
školní kronika 1945-1986 čeština 12.2.2020
kronika MŠ 1947-1979 čeština 15.3.2022
kronika MŠ 1979-2017 čeština 15.3.2022
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1979-1985 čeština 15.3.2022
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1986-2001 čeština 15.3.2022

Hanov (Honau) školní kronika 1946-1960 čeština 20.2.2001

Holostřevy (Hollezrieb) školní kronika 1893-1921 němčina  
farní kronika 1679-1829 latina, němčina 3.12.1999
Liber Memorabilium ecclesia parochialis Hollostrovii

Holubín (Hollowing) školní kronika 1961-1962 čeština  
školní kronika 1919-1961 němčina, čeština  

Horní Jadruž (Ober-Godrisch) obecní kronika 1928-1937 němčina 14.11.2000
obecní kronika 1958-1963 (1990) čeština 14.11.2000

Horní Kozolupy (Ober-Kozolup) farní kronika (1652) 1759-1797 latina, němčina 25.1.2000
farní kronika 1681,1836-1946 latina, němčina 9.6.1998
obecní kronika 1920-1936 němčina  
obecní kronika 1945-1979 (1987) čeština 16.2.2022

Hostíčkov (Hetschigau) obecní kronika 1923-1935 němčina  22.7.2011

Hošťka (Hesselsdorf) příloha ke kronice obce - fotoalbum [2001] čeština 8.12.2006
obecní kronika 1982-1999 čeština 8.12.2006
obecní kronika 1927-1938 němčina  
kronika MŠ 1950-1985 čeština 7.3.2013
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum [1977]-1994 čeština 7.3.2013
školní kronika 1949-1996 čeština 7.3.2013

Hraničky (Reichental) školní kronika 1808-1938 němčina 27.5.1998
Fotokopie Chronik der zweiklassigen allgemienen Volksschule in Reichenthal (originál v SRN)

Chodová Planá (Kuttenplan) farní kronika 1835-1938 němčina 14.6.1996
obecní kronika 1928-1937 němčina 5.4.1996
obecní kronika 1969-1979 čeština 16.12.1999
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1. díl (1914) 1969-1972 čeština, němčina 22.7.2011
příloha ke kronice obce - fotoalbum 2. díl 1973-1982 čeština 22.7.2011
příloha ke kronice obce - fotoalbum 3. díl (1978) 1987-1989 čeština 22.7.2011

Chodský Újezd (Heiligenkreutz) školní kronika [1877]-1894 němčina 3.12.2001
školní kronika 1945-1953 čeština 3.12.2001
Kronika Obecné školy, Národní školy
školní kronika 1947-1961 čeština 3.12.2001
Kronika Střední školy, Osmileté střední školy
školní kronika 1961-1994 čeština 22.10.2013
obecní kronika 1957-1975 čeština 14.11.2000
obecní kronika 1945-1950 čeština 14.11.2000
obecní kronika 1925-1945 němčina  
příloha č. III. ke kronice obce - fotografie, výstřižky 1960-1977 čeština 14.11.2000
příloha č. I. ke kronice obce - fotografie, výstřižky 1959-1966 čeština 14.11.2000
příloha č. II. ke kronice obce - fotografie, výstřižky 1967-1976 čeština 14.11.2000
obecní kronika 1976-1997 čeština 14.11.2000

Jadruž (Godrusch) školní kronika 1935-1945 němčina 10.12.1996

Jedlina (Neu - Losimthal) školní kronika 1921-1936 němčina  
farní kronika (1787) 1836-1948 latina, němčina  

Jemnice (Gamnitz) obecní kronika 1927-1936 (1945) němčina, čeština  
školní kronika 1919-1937 němčina  

Kladruby (Kladrau) školní kronika 1925-1938 čeština  
školní kronika 1945-1968 čeština 24.2.2010
školní kronika 1968-1987 čeština 24.2.2010
farní kronika 1775-1883 latina, němčina 18.9.1998
farní kronika 1836-1970 němčina, čeština 23.7.2009
V knize vloženy záznamy na volných listech z let [1780]-2006   
obecní kronika 1843-1936 němčina  
obecní kronika 1836 němčina  
Výtah z nedochované kroniky města

Kočov (Gottschau) obecní kronika 1957 čeština 27.12.1999
školní kronika 1918-1945 němčina  
školní kronika (1946) 1949-1977 čeština  

Konstantinovy Lázně (Konstantinsbad) obecní kronika 1954-1975 čeština 7.9.2020
obecní kronika 1977-1987 čeština 30.11.2000
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1964-1966 čeština 30.11.2000
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1960-1969 čeština 30.11.2000
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1954-1970 čeština 30.11.2000
školní kronika 1945-1986 čeština 21.6.2001
školní kronika 1986-2010 čeština 14.5.2018
kronika MŠ 1980-1997 čeština 2.10.2023

Kořen (Kurschin) obecní kronika 1929-1933 němčina  

Kostelec (Kostelzen)
 
 
 
školní kronika 1926-1950 čeština  
farní kronika 1960-1971 čeština 23.7.2009
V knize vloženy volné listy z let 1951 a 1955   
obecní kronika [1930]-1938 němčina 25.9.2009
kronika MŠ 1978-2000 čeština 21.2.2011
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1978-1999 čeština 21.2.2011

Kříženec (Kiesenreuth) obecní kronika 1923-1944 němčina  

Kšice (Kscheutz)
 
školní kronika 1912-1934 němčina  
školní kronika 1945-1974 čeština 16.6.2023
školní kronika 1974-1976 čeština 16.6.2023
obecní kronika (1960) 1992-2006 čeština 1.2.2011

Kundratice (Konraditz) obecní kronika 1929-1937 němčina  

Kurojedy (Juratin) školní kronika 1946-1963 čeština 10.12.1996
školní kronika (1869) 1887-1919 němčina  

Labuť (Labant) obecní kronika 1923-1955 čeština, němčina  
školní kronika 1869-1919 němčina  
školní kronika 1919-1944 němčina  
školní kronika 1953-1972 čeština 16.3.2011

Lesná (Schönwald) farní kronika 1836-1946 němčina  

Lestkov (Leskau) školní kronika 1945-1986 čeština 20.2.2001
obecní kronika 1848-1945 němčina  
obecní kronika [1971]-[1978] čeština  
obecní kronika II. díl 1977-1985 čeština 7.11.2011
obecní kronika III. díl 1986-1991 čeština 7.11.2011
obecní kronika IV. díl 1992-1995 čeština 7.11.2011
farní kronika 1878-1944 němčina 21.1.2000
farní kronika 1626-1877 latina, němčina 21.1.2000
kronika MŠ 1988-1997 čeština 7.11.2011

Lhota (Elhotten) školní kronika 1945-1966 čeština  
školní kronika 1884-1934 němčina  

Lom u Tachova (Lohm) školní kronika 1888-1918 němčina  
školní kronika 1918-1939 němčina  
školní kronika 1945-2003 čeština 21.12.2009
obecní kronika 1939-1942 němčina  
obecní kronika 1947-1965 čeština 5.10.2010
obecní kronika 1966-1973 čeština 5.10.2010

Lomy (Lohm) obecní kronika 1930-1937 němčina  
školní kronika 1954-1962 čeština 28.1.2000

Lučina (Sorghof) fotoalbum k výstavbě přehrady 1971-1975 čeština  
kronika MŠ 1950-1971 čeština 21.9.2001
školní kronika 1919-1945 němčina  
školní kronika 1892-1919 němčina  

Malé Dvorce (Klein-Marierhöfen) obecní kronika (1927) 1945-1948 čeština, němčina  

Málkov (Molgau) obecní kronika 1923-1946 (1994) němčina 27.2.2003
Fotokopie Gemeinde-Gedenkbuch für Molgau und St.Apollonia (originál v SRN)

Málkovice (Malkowitz) obecní kronika (1923) 1947-1948 čeština, němčina  

Malý Rapotín (Klein - Gropitzreith) obecní kronika 1923-1936 němčina  

Maršovy Chody (Maschakotten) školní kronika 1921-1945 němčina  
obecní kronika 1935-1938 němčina  
školní kronika 1946-1968 čeština 19.10.2001
školní kronika 1968-1978 čeština 19.10.2001
školní kronika 1880-1921 němčina 3.9.2001

Mchov (Innichen) školní kronika 1886-1921 němčina  

Michalovy Hory (Michelsberg) školní kronika 1945-1963 čeština 17.12.2001
farní kronika 1839-1946 němčina 10.2.1999
obecní kronika (1836) 1964-1979 (1983) čeština, němčina 16.12.1999
příloha ke kronice obce - fotolabum (1926) 1965-1978 čeština, němčina 22.7.2011
školní kronika 1887-1930 němčina 18.5.2001
školní kronika 1963-1978 čeština 17.12.2001

Milevo (Mühlhöfen)  školní kronika 1945-1960 čeština 28.11.2005
školní kronika 1893-1919 němčina  

Milíkov (Millikau)  školní kronika (1853) 1892-1934 němčina  
školní kronika 1934-1945 němčina  

Milíře (Brand)  obecní kronika 1922-1936 němčina  
obecní kronika 1950-1979 (1981) čeština  

Mlýnec (Milles) fotokopie Chronik der Kapelle (originál v SRN) 1935-1937 němčina 2003

Nahý Újezdec (Naketendörflas) školní kronika 1893-1919 němčina  
školní kronika 1919-1938 němčina  
obecní kronika 1972-1976 (2000) čeština 18.1.2011
školní kronika 1946-1962 čeština 18.1.2011

Neblažov (Glasau) obecní kronika
1925-1929 němčina 6.8.2018

Nedražice (Nedraschitz)
 
školní kronika 1890-1934 němčina 25.9.2009
školní kronika 1934-1945 němčina 25.9.2009

Nová Ves (Neudorf) obecní kronika 1928-1936 němčina  
Nová Ves u Bezdružic

Nové Domky (Neuhäusl) obecní kronika 1922-1940 němčina  
farní kronika 1848-1938 němčina 2.11.1999
farní kronika 1786-1839 latina, němčina 2.11.1999

Nové Sedliště (Neu-Zedlisch) kronika MŠ 1952-1962 čeština 21.9.2001
školní kronika 1945-1962 čeština 19.10.2001
školní kronika 1920-1941 němčina  

Obora (Thiergarten) obecní kronika 1925-1953 němčina  
kronika MŠ 1952-1957 čeština 21.9.2001

Očín (Utzin) obecní kronika 1928-1938 němčina  

Okrouhlé Hradiště (Scheiben-Radisch) obecní kronika 1928-1937 němčina  
kronika MŠ 1946-1986 čeština 30.11.2000
obecní kronika 1973-1979 (1990) čeština 30.11.2000
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1970-1974 čeština 30.11.2000
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1975-1976 čeština 30.11.2000

Olbramov (Wolfersdorf) příloha ke kronice obce - fotoalbum 1933 němčina 27.2.2003
obecní kronika 1925-1938 němčina  
školní kronika 1920-1944 němčina 22.11.1999
školní kronika 1885-1918 němčina 22.11.1999

Oldřichov (Ulliersreith) školní kronika 1920-1944 němčina  

Olešná (Elsch) obecní kronika 1973-1976 čeština  
školní kronika 1946-1968 čeština 13.12.2001

Ostrov (Ostrau) školní kronika 1886-1921 němčina  
školní kronika 1946-1962 čeština  

Ostrov u Stříbra (Ostrau) obecní kronika 1930-1936 němčina 25.9.2009

Ošelín (Oschelin) obecní kronika 1972-1979 (1989) čeština 25.9.2009
školní kronika (1925) 1945-1951 čeština 31.5.2018
školní kronika 1951-1970 čeština 31.5.2018
školní kronika 1970-1977 čeština 31.5.2018

Otín (Ottenreuth) farní kronika 1845-1945 němčina 10.2.1999

Otročín (Otrotschin) školní kronika 1957-1960 čeština  

 

Pokračování seznamu naleznete na stránce Kroniky okresu Tachov P-Ž...