kroniky okresu Tachov (P-Ž)

V tomto seznamu jsou zapsány veškeré kroniky uložené ve Státním okresním archivu Tachov z obcí, jejichž český název začíná písmenem P až Ž (A-O naleznete na předchozí stránce). Jedná se o kroniky obecní, farní a školní (MŠ – mateřských škol) z obcí územně náležejících do dnešního okresu Tachov. U kronik získaných po roce 1994 je v seznamu uvedeno i datum, od kterého jsou uloženy v našem archivu. Seznam je průběžně doplňován a na základě inventarizace archivního materiálu i zpřesňován.

...pokračování seznamu ze stránky Kroniky okresu Tachov A-O

 

obec kronika časový rozsah jazyk
 
Pačín (Patzin) školní kronika 1889-1928 němčina
školní kronika 1928-1938 němčina  

Pavlovice (Pawlowitz) obecní kronika 1931-1938 němčina
školní kronika 1946-1973 čeština 10.12.1996

Pavlův Studenec (Paulusbrunn) farní kronika 1839-1938 němčina
školní kronika 1928-1938 čeština  
farní kronika 1900-1938 němčina  

Pernolec (Bernetzreith) školní kronika 1960-1970 čeština

Planá (Plan) kronika MŠ 1947-1964 čeština
školní kronika 1960-1988 čeština 28.8.2006
Kronika Jedenáctileté střední školy (1960 - 1961), Základní devítileté školy a Střední všeobecně vzdělávací školy (1961 - 1969), Základní devítileté školy a následně Základní školy (1969 - 1988)
školní kronika 1945-1953 čeština 28.8.2006
Kronika Měšťanské školy (1945 - 1948) a Střední školy (1948 - 1953)
školní kronika 1971-2006 čeština 16.12.2016
Kronika ZDŠ, ZŠ Na Valech
obecní kronika 1809-1929 němčina  
farní kronika 1836-1969 němčina, čeština 10.2.1999
farní kronika (1884) [1918]-1967 němčina, čeština 25.2.2014
kronika plánské spořitelny 1862-1912 němčina  
kronika MŠ 1969-1990 čeština 16.3.2004
Kronika Mateřské školy II. v Plané a fotoalbum
kronika MŠ 1991-1997 čeština 9.7.2014
Kronika MŠ Planá, Nádražní ulice
Franz Ulmann (lékárník) 1837 němčina  
Rückblick in die Vergangenheit auf alle Tage des Jahres (2 díly)
P. A. Ortmann (děkan) 1816-1847 němčina  
Geschichte der Stadt Plan mit Rücksicht auf das Politische, das Militär, die Naturereignisse, die schwere Verbrechen, merkwürdigen Todesfälle, Vermächtnisse, Gelehrsamkeit, die Religion und die einzelnen Häuser (kniha obsahuje seznamy obyvatel a další dějinné zápisy)
obecní kronika 1945-1966 čeština 21.6.2007
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1959-1972 čeština 5.11.2010
P. J. A. W. Schmidt (děkan) [1727]-[1752] němčina  
Annales Planenses daß ist Jahrbuch der Herrschaft und Stadt Plan
farní kronika 1730-1772 němčina  
Liber memorabilium II. (kniha není úplná, chybí s. 1-8 a zápisy od roku 1772)
farní kronika 1917-1932 němčina 10.2.1999
Chronica Domus C. Sc. R. Stae Annae
Jakob Christoph (úředník) [1850]-1897 němčina  
Jakob Christoph´sche Chronik der Stadt Plan (1400-19. století)
P. J. A. W. Schmidt (děkan)  [1727]-[1752] němčina  
Consignatio deren Kirchen, Schloß und Häuser in der Stadt Plan (1473-1750)
P. J. A. W. Schmidt (děkan)  [1727]-[1752] němčina  
Consignatio Tomus II darinnen die neu Erbaute Haußer in der Altstadt S. Petri, die Schloß-Vorstadt, nebst denen Inquilinen an gemercket seynd
P. J. A. W. Schmidt (děkan)  [1727]-[1752] němčina  
Plan Tomus III. Contienation der Stadt, Altstadt und Schloß-Vorstadt Plan nebst denen drey dörffen Unter-Ober-Godrisch und Glosau
obecní kronika [1825]-1916 němčina 19.12.2008
Geschichte der Stadt und Herrschaft Plan von Carl Sauersik
obecní kronika 1858-1916 němčina 7.3.2008
Geschichte der Stadt und Herrschaft Plan von Carl Sauersik
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi Romano-Boëmico-Planensis 1723 němčina  
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 2da 1723 němčina  
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 3tia 1723 němčina  
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Nucleus mundi pars 4t 1727-1730 němčina  
P. J. A. W. Schmidt (děkan) - Additamentum Supra Nucleum mundi 1730-[1752] němčina  
kronika mariánské kongregace "Maris Stella" 1926-1938 němčina  
Jakob Christoph (úředník) 1824-1911 němčina  
Beschreibung der Herrschaft und Stadt Plan pilsner Kreis in K. Böhmen aus den Schriften des am 31. August 1824 in Plan abgelebten Herr Kaplan P. Johann Donner (1400-19. století)
obecní kronika 1967-1990 čeština 21.6.2007
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1977-1978 čeština 9.7.2014
obecní kronika [1655]-1774 němčina  
Liber memorabilium I.   
školní kronika 1992-1993 čeština 23.6.2011
ZŠ Zámecká ul.
školní kronika (1953) 1972-1977 čeština 31.8.2012
Učňovská škola zemědělská, Zemědělské oborné učiliště, Dívčí odborná škola, Učňovská škola
školní kronika 1977-1986 čeština 31.8.2012
Učňovská škola, Střední odborné učiliště
školní kronika 1986-2000 čeština 31.8.2012
Střední odborné učiliště, Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola

Popov (Popowa) obecní kronika 1930-1939 němčina

Pozorka (Gibacht)  obecní kronika 1921-1938 němčina
farní kronika 1852-1945 němčina  

Pořejov (Purschau) školní kronika 1919-1944 němčina

Prostiboř (Prostibor)
 
školní kronika 1945-1973 čeština
farní kronika 1749-1967 latina, němčina, čeština 23.7.2009

Přimda (Pfraumberg) školní kronika 1947-1953 čeština
školní kronika 1945-1971 čeština 20.12.2006
farní kronika 1705-1942 latina, němčina 3.12.1999
farní kronika 1838-1841 němčina 3.12.1999
obecní kronika 1949-1963 čeština 14.4.2010
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1982-1985 čeština 14.4.2010
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1985-1987 čeština 14.4.2010
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1987-1990 čeština 14.4.2010

Racov (Ratzau)

školní kronika 1946-1965 čeština
obecní kronika 1948-1960 (1966) čeština  

Rájov (Rail) obecní kronika 1924-1936 němčina

Rozvadov (Roßhaupt) farní kronika 1829-1946 němčina 2.11.1999
školní kronika 1920-1930 němčina  
obecní kronika 1959-2006 čeština 2.10.2023

Řešín (Rössin) obecní kronika 1927-1938 němčina

Skapce (Kapsch) školní kronika 1945-1971 čeština
farní kronika 1776-1970 latina, němčina, čeština 18.9.1998
kronika MŠ 1975-1992 čeština 28.12.2011
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1977-1983 čeština 28.12.2011
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum 1984-1987 čeština 28.12.2011
příloha ke kronice MŠ - fotoalbum [1988]-1992 čeština 28.12.2011

Slavice (Mariafels)

obecní kronika 1928-1940 němčina

Stan (Gstom) obecní kronika 1928-1938 němčina
  příloha ke kronice obce - fotoalbum 1928 němčina 1.12.2015

Staré Sedliště (Alt-Zedlisch) školní kronika 1920-1945 němčina
školní kronika 1899-1920 němčina  
školní kronika 1880-1899 němčina  
školní kronika 1945-1953 čeština 19.10.2001
školní kronika 1969-1984 čeština 19.10.2001
obecní kronika 1947-1977 čeština 8.6.2009
Kronika obce 1. díl  
obecní kronika 1978-2008 čeština 29.9.2020
Kronika obce II. díl  
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1. díl
1946-1977 čeština 8.6.2009
příloha ke kronice obce - fotoalbum 2. díl 1978-1979 čeština 15.11.2023

Staré Sedlo (Alt - Sattel) obecní kronika 1921-1939 němčina
školní kronika 1946-1961 čeština 13.12.2001
školní kronika 1961-1968 čeština 13.12.2001
farní kronika 1935-1950 němčina, čeština 3.12.1999
farní kronika 1844-1936 němčina 3.12.1999

Stráž (Neustadtl) farní kronika 1853-1934 němčina
školní kronika 1946-1973 čeština 13.12.2001
Pamětní kniha spolku Chevra Kadišah 1898-1928 němčina  
obecní kronika 1927-1937 němčina  

Stříbro (Mies) školní kronika 1926-1941 němčina
Kronika Státního učitelského ústavu
školní kronika 1946-1951 čeština 20.4.2007
Kronika Gymnázia Stříbro I.
školní kronika 1977-1991 čeština 11.4.2006
Kronika Střední pedagogické školy Stříbro
farní kronika 1761-1835 latina, němčina  
farní kronika 1835-1972 (2003) němčina, čeština, latina 15.7.2010
index k farní kronice 1836-? němčina  
obecní kronika 1914-1915 němčina  
školní kronika 1947-1979 čeština 11.4.2006
Kronika Gymnázia Planá I., Gymnázia Planá II., Gymnázia Stříbro II.
školní kronika 1908-1926 němčina 20.4.2007
Kronika Státního učitelského ústavu
obecní kronika (1131) 1974 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 1, strojopis, popis celého regionu
obecní kronika (1131) 1975 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 2, strojopis, popis celého regionu
školní kronika 1969-1972 čeština 11.4.2006
Kronika Gymnázia Stříbro II.
školní kronika 1945-1951 čeština 15.6.2004
Kronika Obecné školy Stříbro
školní kronika 1966-1977 čeština 5.12.2022
Kronika ZDŠ Stříbro, Gottwaldovo nám. 437
kronika MŠ 1950-1991 čeština  
MŠ Gagarinova ul.
příloha ke kronice MŠ Gagarinova ul. - fotoalbum 1960-1975 čeština  
školní kronika 1899-1908 němčina 20.4.2007
Kronika Státního učitelského ústavu
obecní kronika (1131) 1878 němčina 18.12.2003
Chronik der K.Stadt Mies in Böhmen (Karl Watzka)
obecní kronika (1131) 1983 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 6, strojopis, popis celého regionu
obecní kronika 1984-1992 čeština 25.7.2008
obecní kronika (1131) 1982 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 5, strojopis, popis celého regionu
obecní kronika (1131) 1981 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 4, strojopis, popis celého regionu
obecní kronika (1131) 1979 čeština 27.11.2003
Kronika číslo 3, strojopis, popis celého regionu
obecní kronika 1921-1936 němčina  
školní kronika 1920-1934 němčina  
školní kronika 1945-1950 čeština  
seznam občanů Stříbra před rokem 1760 němčina  
školní kronika 1949-1951 čeština  
Kronika Okresní politické školy 3 díl
kronika MŠ 1956-1990 čeština 12.12.2001
MŠ Alešova ul.
kronika MŠ 1990-2001 čeština 12.12.2001
MŠ Alešova ul.
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum 1954-1983 čeština 12.12.2001
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum 1983-1995 čeština 12.12.2001
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum 1995-1998 čeština 12.12.2001
příloha ke kronice MŠ Alešova ul. - fotoalbum 1998-2001 čeština 12.12.2001
kronika ZvlŠ 1948-1984 čeština 11.3.2015
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum 1972-1984 čeština 11.3.2015
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum 1984-1987 čeština 11.3.2015
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum 1987-2001 čeština 11.3.2015
příloha ke kronice ZvlŠ - fotoalbum (lyžařský kurz) 1984 čeština 11.3.2015
Kronika královského města Stříbra (Karl Watzka) (1131) 1870 němčina  
Kronika královského města Stříbra (Karl Watzka) 1878-1883 němčina 24.11.2010
Jmenný a věcný rejstřík ke Kronice královského města Stříbra (Karl Watzka) (1131) 1875 němčina  
kronika MŠ 1999-2000 čeština 25.9.2009
MŠ Kladrubská ul.
kronika MŠ 1969-2000 čeština 16.8.2018
MŠ Palackého ul.
Chronologický index historických a pamětihodných událostí (Karl Watzka) (1131) 1868 němčina  
školní kronika 1957-1971 čeština 25.10.2001
Opis od F. Baumla z Kroniky král. města (1131) 1864 němčina  
Historické poznámky o školství ... 1864 němčina  
školní kronika 1934-1941 němčina  

Studánka (Schönbrunn) obecní kronika (1973) 1990-1999 čeština  
kronika MŠ
 1967-1979 čeština
 11.10.2021
kronika MŠ
 1979-2010 čeština  11.10.2021

Sulislav (Solislau) školní kronika 1889-1914 čeština
školní kronika 1882-1889 čeština  
školní kronika 1891-1918 němčina  
obecní kronika 1957-1992 čeština 25.7.2005

Svahy (Hangendorf) obecní kronika 1927-1938 (1947) němčina, čeština

Svatá Kateřina (Sankt - Katharina) školní kronika 1919-1944 němčina
farní kronika 1836-1938 němčina 2.11.1999
školní kronika 1950-1967 čeština 18.12.2001

Svojšín (Schweißing) školní kronika 1931-1943 němčina
farní kronika 1840-1973 němčina, čeština 16.8.2002
školní kronika 1869-1918 němčina 20.12.1999
obecní kronika 1945-1971 čeština 20.12.1999
obecní kronika 1945-2000 čeština 27.4.2010
příloha ke kronice obce - fotolabum, plnění volebního programu (1913) 1975 čeština 20.12.1999
školní kronika 1918-1932 němčina 20.12.1999
školní kronika 1945-1978 čeština 19.10.2001
příloha ke kronice obce - fotoalbum o životě v obci 1960-1977 čeština 20.12.1999
kronika MŠ 1959-1997 (2006) čeština 27.4.2022

Sytno (Sittna) kronika MŠ 1988-1998 čeština
kronika MŠ 1963-1988 čeština 12.12.2001
školní kronika 1945-1977 čeština  

Štokov (Stockau) školní kronika 1946-1962 čeština

Tachov (Tachau) kronika MŠ 1950-1971 čeština
kronika MŠ 1974-1991 čeština 23.10.2000
kronika MŠ Tyršova ul. 1974-1998 čeština 10.8.2020
Kronika MŠ Tyršova ul. 1998-2011 čeština 10.8.2020
Kronika spořitelny 1945-1946 čeština  
školní kronika 1892-1917 němčina  
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy II.
školní kronika 1945-1964 čeština 14.12.2001
Kostelní ul.
školní kronika 1938-1945 němčina  
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy V.
školní kronika 1876-1892 němčina  
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy I.
školní kronika 1918-1928 němčina  
Kronika chlapecké měšťanské a obecné školy III.
školní kronika 1964-1989 čeština 14.12.2001
Kostelní ul.
školní kronika 1964-1991 čeština 27.3.2006
Hornická ul.
školní kronika 1945-1960 čeština 27.3.2006
Kronika Měšťanské školy, Střední školy, Osmileté střední školy, Jedenáctileté střední školy
školní kronika [1969]-1996 čeština 19.9.2023
Kronika Střední všeobecně vzdělávací školy, Gymnázia
školní kronika 1890-1912 němčina  
Kronika dívčí obecné a měšťanské školy
obecní kronika 1945-1958 (1985) čeština 29.12.2004
Kronika města - 1. díl. Kronika je rozřezaná a jsou dochovány pouze str. 209-787. Stránky 1-208, které obsahovaly zápisy do roku 1937 jsou nezvěstné.
obecní kronika (1945) 1961 - 1967 čeština  
Kronika města - 2. díl
obecní kronika 1976-1994 čeština 11.5.2009
obecní kronika 1995-2005 čeština 14.8.2013
školní kronika 1921-1938 čeština  
farní kronika 1836-1946 němčina 6.8.2014

Telice (Dölitschen) školní kronika 1946-1970 čeština

Těchlovice (Techlowitz)  školní kronika 1945-1978 čeština
školní kronika (1869) 1890-1928 němčina 1.12.1999

Tisová (Tissa) školní kronika 1880-1929 němčina
školní kronika 1929-1938 němčina  
školní kronika 1946-1983 čeština 19.10.2001
farní kronika 1784-1911 latina, němčina 2.11.1999
obecní kronika 1928-1937 němčina 27.11.2020

Trnová (Tirna) obecní kronika 1931-1938 němčina

Trpísty (Trpist) kronika Dětského domova 1953-1989 čeština
obecní kronika 1949-1980 (1997) čeština 13.10.2020
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1948-1980 (1988) čeština 13.10.2020
školní kronika 1945-1989 čeština 13.10.2020

Třemešné (Zemschen) kronika MŠ 1956-1998 čeština

Třískolupy (Drißgloben)
 
obecní kronika 1946-1978 čeština
příloha ke kronice obce - fotoalbum 1960-1974 čeština 14.4.2010

Týnec (Thein) obecní kronika 1927-1932 němčina

Újezd pod Přimdou (Ujest) školní kronika 1946-1966 čeština
obecní kronika 1959-1975 čeština 19.6.2014
školní kronika 1925-1938 němčina  
+ její přepis z r. 1994
obecní kronika 1923-1937 němčina  
+ její přepis z r. 1994

Úšava (Uschau) školní kronika 1947-1959 čeština

Velké Dvorce (Groß Maierhöfen)
 
 
obecní (osadní) kronika 1982-1990 čeština
V té doby již byly Velké Dvorce osadou obce Přimda
příloha ke kronice obce (osady) - fotoalbum 1962-1989 čeština 14.4.2010
kronika MŠ 1977-1997 čeština 14.3.2016

Vítkov (Wittingreith) obecní kronika 1928-1938 němčina
školní kronika 1892-1920 němčina  

Vranov (Wranova) školní kronika 1919-1930 čeština
školní kronika 1929-1938 čeština  
školní kronika 1945-1967 čeština  
školní kronika 1882-1931 němčina  
školní kronika 1931-1945 němčina  
obecní kronika 1971-1976 čeština 13.11.2014

Vrbice u Bezdružic (Fürwitz) obecní kronika [1923]-1940 němčina

Vysoké Jamné (Hohen - Jamny) obecní kronika 1926-1940 němčina

Vysoké Sedliště (Hohen - Zetlisch) farní kronika 1762-1911 latina, němčina
Memorabilienbuch der Pfarre Hohenzetlisch Tom.I.

Zadní Chodov (Hinter - Kotten) školní kronika 1946-1970 čeština
školní kronika 1970-1974 čeština 14.11.2000
obecní kronika 1958-1979 (1986) čeština 11.4.2012
příloha ke kronice obce - album výstřižků a fotografií ke kronice obce 1961-1978  čeština  

Zádub (Saduba) obecní kronika 1928-1939 němčina

Záchlumí (Eisenhüttel) obecní kronika (1971) 1980-1989 čeština
  obecní kronika 1990-2002 čeština

Zálezly (Salesl) Kronika Dětského domova Zálezly 1965-1969 čeština

Zhořec (Hurz) obecní kronika 1928 němčina
obecní kronika 1946-1948 čeština  

Žebráky (Petlarn) školní kronika 1947-1975 čeština
kronika MŠ 1963-1975 čeština 19.10.2001
obecní kronika 1959 čeština 7.3.2013

Žďár (Brand) obecní kronika 1924-1935 němčina